Z przyjemnością informujemy iż z dniem 02-02-2017 uzyskaliśmy odnowienie certyfikatu PEFC o numerze NC-PEFC/COC-000021. Certyfikat jest ważny w okresie 05-06-2017 do 04-06-2022.

PEFC jest międzynarodową pozarządową organizacją non-profit zajmującą się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej poprzez niezależną certyfikację przedsiębiorstw.

PEFC to preferowane na całym świecie oznakowanie ekologiczne dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikacja lasów zapewnia zarządzanie lasami zgodnie z kryteriami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi. Certyfikat PEFC pozwala na obrót certyfikatem PEFC na rynku.